Обмислете фактите:

По време на работа във филтърния елемент могат да възникнат продължителни температурни натоварвания от 80 градуса и температурни пикове от над 100 градуса. Затова дори най-висококачествените материали неминуемо стареят и се уморяват. Освен това опитите за почистване на въздушния филтър могат да окажат много силно отрицателно въздействие:

  • Механичното натоварване по време на процеса на почистване може да доведе до нарушаване или разкъсване на гънките и оттам до загуба на филтриращото действие.
  • Високото въздушно налягане при почистване може да разруши структурата на филтриращата хартия, което ще намали капацитета за поглъщане на прах.
  • През нарушените или разкъсани гънки и повредените структури в двигателя могат да попаднат частици замърсяване.
  • Ограниченият капацитет за поглъщане намалява срока на експлоатация.

MANN-FILTER
— по-добри за дълго време

Във въздушните филтри на MANN-FILTER се използват най-новите филтриращи материали, които постигат значително по-високи степени на улавяне на частиците от много аналогични продукти на пазара. Така можете да сте сигурни, че и най-съвременният двигател по всяко време е защитен по най-добрия начин. Благодарение на специалната обработка могат да се реализират продължителни срокове на експлоатация и значително да се удължат интервалите на смяна, включително при неблагоприятни въздействия на околната среда.

Не по-добро от студено кафе

Такива почистващи акции се отразяват много зле на всеки филтър и го правят почти неизползваем, защото така се поврежда филтриращият материал. Това е все едно да извадите използван филтър за кафе от машината, да изхвърлите съдържанието някъде и след обилно измиване с вода да разчитате, че със стария филтър ще можете да направите хубаво кафе. Поради неизбежното натоварване на филтъра има вероятност да бъдете неприятно изненадани, когато хартията се скъса.

Казано с две думи: Почистването или продухването с въздух под налягане на въздушния филтър може и да създава впечатление за по-голяма чистота, но затова пък качеството му далеч не е толкова добро.

Следващ мит