Обмислете фактите:

Най-често маслените филтри са в центъра на вниманието и привличат интереса към себе си. Значението на въздушните филтри в съвременните автомобили обаче изключително много е нараснало. Защо точно от тях не трябва да пестите:

  • Съвременните двигатели стават все по-мощни и поставят все по-високи изисквания към въздушните филтри.
  • С увеличаването на въздушния обем, който преминава през филтъра, нарастват пропорционално натоварването и значението на въздушния филтър.
  • Ефективният въздушен филтър е в основата на оптималното изгаряне на горивото.
  • Когато в корпуса на въздушния филтър попадне вода (напр. при силен дъжд), обикновените въздушни филтри не могат повече да осигуряват изправно функциониране, което води до спад на мощността на двигателя.
  • Огнезащитното импрегниране предпазва двигателя и пътниците в автомобила.

MANN-FILTER
— предпазват най-ценните части

Технологиите и материалите, които се използват в цилиндровите блокове на двигателите с вътрешно горене, са станали значително по-чувствителни. Когато се използва въздушен филтър с по-нисък коефициент на полезно действие, твърдото повърхностно покритие на цилиндровия блок корозира от незадържаните частици и започва процес на активно износване. При съвременните силови агрегати в такъв случай има само едно решение – старият блок да се подмени с нов. С висококачествените филтри на MANN-FILTER предпазвате трайно ценния двигател на автомобила си.

Рискът не се покачва пропорционално на цената

Вярно е, че понякога качеството струва малко повече. Въпреки това в сравнение с нов цилиндров блок на двигателя цената на въздушен филтър на MANN-FILTER със сигурност е незначителна – новият блок като нищо може да ви струва близо няколко хиляди евро. Дори смяната на замърсен разходомер на въздуха струва неколкократно повече от висококачествен въздушен филтър.

Казано с две думи: Евтиното винаги излиза по-скъпо. Никой не може да компенсира с евтини филтри разходите за сменения цилиндров блок.

Следващ мит