Обмислете фактите:

Ниска цена не е синоним на качество, тъй като високата цена се дължи преди всичко на висококачествените суровини. Няма човек на света, който може да произведе ефективен филтър без добър материал, независимо колко му плащат за това.

Именно това отличава MANN-FILTER от по-слабо специализираните производители:

  • стандартизирани процеси
  • квалифицирани специалисти
  • висококачествени суровини и филтърни компоненти
  • оптимална степен на автоматизация

MANN-FILTER
— серийно качество

Стандартизираните процеси и технологии на изработка гарантират високо качество на продукцията и поддържат себестойността на производството на конкурентни стойности. Това означава, че производството на филтър, който струва по-малко от тези на MANN-FILTER, е възможно само в случай че се използват нискокачествени материали и остарели технологии. Точно такива са методите на много производители, които пускат на пазара различни марки филтри в ниския ценови сегмент.

24 филтъра на секунда

В нашите производствени центрове по целия свят годишно се произвеждат над половин милиард филтри – това прави повече от 24 всяка секунда!

Казано с две думи: За MANN-FILTER по целия свят важи един и същ изключителен стандарт на производство. В съчетание с най-модерните технологии на производство той е оптималната основа за първокачествена продукция – обичаен стандарт за MANN-FILTER.

Следващ мит